Prosjektplanlegging

ProMark sikrer effektiv prosjektplanlegging og planlegging av opgaver

Med vår ProJect-modul kan dine medarbeidere enkelt registrere den tiden de bruker på ulike prosjekter og oppgaver online. De registrerte data kan umiddelbart brukes av ledelsen til videre planlegging og oppfølging på prosjekter.

Bedriften kan opprette forskjellige prosjekter, enten direkte i ProMark, eller allerede definerte prosjekter kan hentes fra andre systemer via ProHost-modulen som gir en enkel integrasjonav eksterne systemer.

Når prosjektene er opprettet, kan medarbeiderne registrere på dem.

I tillegg till registrering av tid, kan ProJect samle inn informasjon om opp til åtte ulike aspekter av en registrert aktivitet. På denne måten kan registreringen tilpasses bedriftens behov for prosjektplanlegging.

Løsningen kan for eksempel tilpasses med fargekoder og fritekst i prosjektplanleggingsverktøyet.

Et databasert beslutnings- og handlingsgrunnlag

For å ta de riktige avgjørelsene, er det viktig å ha oversikt. ProJect sikrer et tilgjengelig, felles system for prosjektplanlegging. Dette betyr at selskapet har en total oversikt over prosjekter og oppgaver som er synlige og tilgjengelige for både ledelse og medarbeidere.

ProMark er et planleggings- og styringsverktøy i forhold til prosjektaktiviteter. Det er en effektiv løsning som gjør det enkelt for bedriften å:

  • tilpasse møteplaner
  • planlegge detaljer i sanntid
  • se status på prosjekter
  • beregne prosjektkostnader  

Med ProMark får du et prosjektplanlegging verktøy basert på kunnskap og oversikt.

Etterrapportering og analyse bl.a. via modulen ProReport gir kunnskap som kan hensyn tas i i relasjon til pågående og fremtidig prosjektplanlegging.