Prosjektstyring

Med ProJect-modulen fra ProMark får du et effektivt system for medarbeiderregistrering på forskjellige prosjekter og oppgaver.

Samtidig får bedriften et enkelt system for prosjektstyring og dermed en samlet oversikt over virksomhetens prosjekter og oppgaver.

Prosjekter og oppgaver i ProJect oprettes enten direkte i ProMark eller importeres fra andre systemer. Deretter kan de ansatte enkelt registrere tid og status for ulike prosjekter og aktiviteter gjennom sin personlige side.

Proaktiv prosjektstyring med Prosjektstyringsverktøyet "ProJect"

ProJect er et viktig styringsverktøy som sikrer at sanntidsdata alltid er tilgjengelig, som grunnlag for effektiv prosjektstyring. De lagrede dataene i ProJect kan brukes til planlegging, løpende administrasjon og oppfølging av prosjekter.

På denne måten tar ProJect vare på styring gjennom hele prosjektprosessen.

De innsamlede dataene kan brukes som grunnlag for nøyaktige beregninger av prosjekt- og aktivitetskostnader og for etterrapportering og analyse som kan brukes i den videre prosjektstyring og prosjektoptimalisering.

Den avgjørende oversikten

I tillegg til å gi en rask oversikt over bedriftens aktiviteter, gir ProJect detaljert kunnskap om tidsforbruk og status på prosjekter.

Medarbeiderne kan føye til prosjektnotater som ’forsinket’, ’i henhold til plan’ eller ’foran plan’. På denne måten har ledelsen oversikt over hvordan prosjektene skrider frem og hvor der kreves mer prosjektstyring.

Samtidig er ProJect knyttet til ProTime-modulen som viser samlet arbeidstid, og gir oversikt over hvordan medarbeiderne fordeler arbeidstid på oppgaver, prosjekter og ikke-prosjektrelatert arbeid.