Jobb & aktivitet

Jobb-, prosess- og prosjektregistrering til komplett styring av oppgaver og produksjonsprosesser

Effektivitets- og kostnadsbesparende tiltak er, som aldri før, et avgjørende parameter i bedrifters innsats for å forbli lønnsomme og konkurransedyktige.

Med ProMark kan bedriften innsamle viktige data i en automatisert prosess. Det reduserer ikke bare bedriftens manuelle rutiner, men gir også aktuell og verdifull innsikt i egen virksomhet. Det gir bedriften et solid og faktabasert beslutningsgrunnlag og forbedrer evnen til å reagere raskt på endringer i etterspørsel eller kapasitet.

ProMark tilbyr følgende moduler:

Prosjektregistrering:
Tids- og statusregistrering på prosjekter og aktiviteter

ProJect brukes primært av funksjonærer og gjør det mulig for den enkelte medarbeider å registrere eget tidsforbruk på ulike oppgaver og prosjekter – med mulighet til å holde forbruket opp mot budsjettet. Tid og muligens status på bedriftens prosjekter, saker og aktiviteter registreres enkelt og intuitivt – enten kontinuerlig som oppgavene endres eller samlet i slutten av dagen eller uken.

Med ProJect unngår bedriften manuell prosjekthåndtering og tidsoppgjør i individuelle regneark. Prosjektregistrering skjer enten på pc (portal), iPad eller mobiltelefon (app). Og med varslinger (ukentlig og/eller månedlig kvittering) kan det automatisk overvåkes om rapporteringen er rettidig i forhold til bedriftens faktureringsprosesser. De registrerte dataene er umiddelbart tilgjengelige og gir konkret kunnskap om bedriftens aktiviteter. Det effektiviserer gjennomføringen av prosjekter og aktiviteter og sikrer grunnlaget for etterkalkulasjon og økonomisk oppfølging.

Les mer om ProJect.

Jobbregistrering:
Innsamling og validering av produksjonskritiske data

ProJob er løsningen for optimalisering av bedriftens produksjonsprosesser og kostnader.

ProJob sikrer en smidig, online registrering av produksjonskritiske parametre direkte fra produksjonsgulvet som eksempelvis jobb inn og ut, antallsmelding og materialforbruk. Via integrasjon med ERP-systemet mates ProJob med produksjonsplaner i form av ordrer og operasjoner/aktiviteter. Og de sanntidsbaserte registreringene sendes tilbake til ERP-systemet for kontinuerlig oppdatering av produksjonsplanene.

Via produksjonsoversikten visualiseres både planlagt og aktuell produksjonsstatus på storskjermer eller pc/nettbrett – i sanntid. Det gir oversikt om fremdriften på ordrer, og uregelmessigheter og potensielle forsinkelser kan identifiseres tidlig, slik at virksomheten kan handle før det er for sent.

Med ProJob får bedriften detaljert oversikt over bruk av personell, utstyr og materiale, samt årsaker til avvik. Det sikrer bedre utnyttelse av bedriftens ressurser, reduserer produksjonskostnadene og forbedrer leveransesikkerheten – og øker dermed bedriftens produktivitet.

Les mer om ProJob.