(Norsk)
.
Kundeinnlogging
Motta vårt nyhetsbrev

Motta siste nytt og viktig informasjon om Workforce Management

Jobb & aktivitet

Produksjonsstyring og jobbrapportering– til komplett styring av produksjonsprosessene

ProMark er en unik og fleksibel løsning til innsamling av data og informasjon direkte fra fabrikkgulvet. ProMark er ideell til å lage planer og gi overblikk over ressurser, materialer og personell. Du får beslutningsgrunnlag og oppfølging i den daglige planlegging.

Innsamling av realtidsdata og produksjonsplanlegging av prosesser som er kritiske for din mission

I alle virksomheter er antagelser og intuisjon nødvendig av og til, men for å kunne oppnå fordeler av det kjennskap du har til produksjonen må du basere dine beslutninger på fakta. ProMark gir sjefene for produksjonen på gulvet tilgjengelig data av arbeidet ut ifra den daglige planlegging. Risikoen for ikke å ta de riktige beslutninger minskes herved.

  • Hvor mye tid er brukt på en spesifikk ordre, operasjon eller en jobb og hvem har utført dette?
  • Hvor mange enheter er produsert/kassert?
  • Hvilken status har en spesifikk ordre eller operasjon (i gang, avsluttet, avbrutt osv.)?

Øyeblikkelig justering av planleggingen

Å være i stand til at reagere på avvikelser i produksjonsplanen - som f.eks. et maskinproblem, forsinket materiale, fravær i bemanningen - er kritiske faktorer i alle virksomheter.

Med ProMark kan man umiddelbart justere i planene for en optimal og fleksibel utnyttelse av personell, maskiner og materiale – alt i realtid.

Økt produktivitet

Ved å måle verdiskapende og ikke verdiskapende arbeidstid får du data til å øke produktiviteten hvor det er behov for det. ProMark gir deg det nødvendige overblikk over deler av produksjonsprosessen. Informasjon som rapporteres er f.eks.:

  • Start og stop på igangværende arbeide
  • Registrering og endring av operasjonstilstander (f.eks. stop-tid og produksjon)
  • Antal produserte enheter
  • Forbruk av materiale
  • Kvalitetsdata, f.eks. SPC

Alle rapportert informasjon valideres for å fremheve årsaker til avvik i f.eks. kvantitet eller anvendt tid.

Integrasjon med andre systemer

ProMark kan integreres med andre systemer som f.eks. ERP, MRPII eller MES systemer. Dette øker avkastningen i investeringen i andre forretningssystemer markant. Les mer om integrasjon

Sammenfatning av funksjonalitet

Registrering av kvantitet Den enkelte ansatte registrerer mengden av produserte og kasserte enheter. Den ansatte kan samtidig endre årsaken til at en enhet kasseres.
Materialforbruk Operatøren rapporterer forbruket av materiale i den igangsatte operasjonen. Brukt materiale kan bekreftes i forhold til en definert produktindeks i ProMark.
Registrering av mennesker- og maskinelle ressurser Tilføyer en dimensjon i registreringen utover den enkelte ansatte. Her innsamles tid fra maskiner og ressurser.
Ordreregistrering med Kanban Med utgangspunkt i den japanske Kanbanteknikk kan man med ProMark foreta desentral ordrebestilling fra de enkelte registreringsterminaler. ProMark bruker et Kanbanregister med Kanbankort som installeres. Modulen sikrer at kun en ordre er aktiv per Kanbankort. Normale rutiner for registrering av igangsatt arbeide kan anvendes ved Kanbanordrer.