(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Overall Equipment effectiveness – ProOEE

Overvåking av både planlagt og aktuell produksjonsstatus – i sanntid

ProOEE er Mark Informations løsning som gjør det mulig å overvåke i sanntid både planlagt og aktuell produksjonsstatus. ProOEE passer for alle typer produksjon og hjelper virksomheten med å følge med på at det både jobbes med de riktige oppgavene og at de utføres i henhold til planen.

Planlagt og aktuell produksjonsstatus i sanntid

Produksjonsoversikt på storskjermProOEE er Mark Informations løsning som gjør det mulig å overvåke i sanntid både planlagt og aktuell produksjonsstatus. ProOEE passer for alle typer produksjon og hjelper virksomheten med å følge med på at det både jobbes med de riktige oppgavene og at de utføres i henhold til planen.

Medarbeidere i produksjonen kan rapportere årsaker til avbrudd og på den måten visualisere for hele produksjonen evt. utfordringer og avvik. På den måten kan man i sanntid sørge for å prioritere de oppgavene man til enhver tid arbeider med og sikre optimal produktivitet og leveransetid.

Fordeler

En av fordelene med ProOEE er at man eksponerer produksjonsdata på storskjermer/monitor i produksjonsanlegget (Production Display). Ansvarlig personell i produksjonen kan i tillegg benytte løsningen for ad-hoc produksjonsovervåking.

I mange virksomheter benyttes tavler til å visualisere status på produksjon og prosjekter. De kan være basert på utskrifter som henges opp eller at status tegnes direkte på f.eks. et whiteboard. Ofte er informasjonen allerede utdatert når den kommer opp på tavlen og viser en feilaktig status.

Med ProOEE kan du i sanntid fange opp avvik i produksjonen/prosjekter som f.eks. stopp i maskiner, mangel på personell og material. På den måten kan man tidlig gjøre justeringer for å sikre at leveranser blir levert i tide og at innsatsen er i tråd med det som er planlagt.

Produksjonsoversikt på tabletProOEE kan konfigureres, filtreres og sorteres etter kundens ønske, man kan ha inntil 10 kolonner med informasjon relatert til ordre og operasjoner, og man kan bl.a. se:

  • Planlagte timer
  • Faktiske timer
  • Kjøretid
  • Gjenstående kjøretid
  • Status (f.eks. produksjon eller avbrudd)
  • Bemanning
  • Planlagt sluttdato
  • Tid til ferdigstillelse

ProOEE viser i sanntid både planlagt og aktuell produksjonsstatus. Man kan publisere ProOEE i det format man ønsker: på storskjermer eller PC, Ipad (Tablet) og smartphone. ProOEE er veldig fleksibelt og kan uten problemer tilpasses den enkelte kundes behov og gir en oppdatert produksjonsstatus på det media man har ved hånden.

Optimal bruk av bedriftens ressurser

Med ProOEE kan man overvåke produksjonen i sanntid slik at man alltid har oppdatert informasjon når man trenger å treffe beslutninger. Man kan se om de forskjellige ordre, operasjoner og prosjekter går etter planen eller om det er oppstått avvik som følge av maskinfeil, manglende bemanning, manglende material e.l.

Ønsker du å sikre at du utnytter dine ressurser optimalt er ProOEE løsningen for deg. Ressurser som ikke utnyttes kan være tapt forretning og den får du antakelig ikke tilbake senere. En forsinkelse pga. avbrudd er vanskelig å hente inn, i alle fall uten at det påløper ekstra kostnader og ekstra belastning på personell og maskiner.