Innsamling av tid på oppgaver og prosjekter

Med ProJect kan medarbeidere registrere egen tid på prosjekter og oppgaver. Det gjør det mulig å følge opp på tidsforbruket og gir et nøyaktig grunnlag for eventuell ekstern fakturering.

Medarbeideren registrerer enkelt egen tid på prosjekter på mobilenMed ProJect registrerer den enkelte medarbeider enkelt egen tid på prosjekter, enten løpende i takt med at prosjektene endres, eller som en oppsamling på slutten av dagen eller uken. Registreringene lages på en webportal, pc eller mobiltelefon.

Som utgangspunkt er prosjekttiden knyttet til ansattes inn- og utstemplinger, men modulen kan også benyttes av medarbeidere som ikke registrerer når de kommer og går. Enhver registrering kan deles opp i inntil 8 dimensjoner som kan definere f.eks. avdeling eller om det er fakturerbar tid eller ikke. I tillegg til tidsforbruket er det mulig å registrere projektenes status, f.eks. ”etter planen” eller ”forsinket”.

Prosjektene defineres i ProMark eller kan overføres fra andre systemer i virksomheten, f.eks. ERP-systemet. Samtidig kan budsjettdata også overføres slik at du kan holde styr på om budsjettet blir overholdt.

Hvis de ansatte jobber med det samme prosjektet i lang tid, kan stamprosjekt tildeles slik at tiden automatisk blir kontert på dette prosjektet, og de trenger ikke å registrere det samme hver dag.

 

Aktuell informasjon optimaliserer tidsforbruket

Registrering av tidsforbruket skaper oversikt for den enkelte medarbeideren. Samtidig har ledelsen tilgang til full oversikt over pågående prosjekter og kan få svar på spørsmål som:

  • Er funksjonærenes tid allokert riktig på prosjektene?
  • Brukes tiden på de riktige aktivitetene?
  • Har man kontroll over de indirekte produksjonskostnadene?
  • Er de igangsatte prosjektene lønnsomme?

Lederen får prosjektregistreringene til godkjenning, og både ansatte og ledere kan motta påminnelser om f.eks. manglende prosjektregistreringer eller manglende godkjenning.

Forbedret beslutningsgrunnlag og nøyaktig fakturering

ProJect eliminerer den manuelle administrasjon av virksomhetens prosjekter og sikrer at tidsforbruket og statusen for alle prosjekter er samlet på ett sted. Det gir oversikt og verdifull innsikt i egen drift, som muliggjør:

  • Effektiv planlegging og utførelse av prosjekter
  • Stram budsjettstyring ettersom tidsforbruket fortløpende kan holdes opp mot budsjettet
  • Valide etterkalkyler ettersom prosjektenes kostnader kan beregnes nøyaktig
  • Raskt og nøyaktig faktureringsgrunnlag i forbindelse med kundeleveranser, da arbeidstiden og tidsbruken dokumenteres nøyaktig