(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Prosjektregistrering på ProPortal

Registrering av prosjekt- og aktivitetstid via portal - for alle medarbeidere

Å ha det fulle grunnlag for kalkulasjon av ’cradle to grave’- kostnader på bedriftens produkter og ytelser er essensielt for å opprettholde bedriftens effektivitet. Med ProMarks enkle og intuitive web-baserte prosjektregistrering, kan vi hjelpe med å gi svar på:

  • Om tiden (også funksjonærenes) benyttes på de riktige aktiviteter?
  • Om de igangsatte prosjekter (stadig) er rentabel?
  • Om dine produkters kostpris er korrekte eller om funksjonærenes tid reelt mangler i kostnadsberegningen?
  • Om det er kontroll på de indirekte produksjonskostnader?

Selv om svar på disse spørsmålene alltid har vært relevante, er det nettopp i dag – pga. den globale markedssituasjon – avgjørende områder å ha konkret kjennskap til.

TYPER AV AKTIVITETER OG PROSJEKTER

Prosjektene man ønsker å registrere tid på kan ligge innenfor omtrent alle deler av bedriften: Utvikling, prosjektering, design, produksjon, salg, service mv.

Ved selv å definere eller hente prosjektene fra andre systemer i bedriften, blir den konkrete kjennskapen så spesifikk eller generell som man selv ønsker.

De registrerte data og tider lander i den kategori de kom fra, dvs. på jobbordrer eller prosjekter. Derfra kan de brukes til f.eks. interne kalkulasjoner av kostpriser, oppfølging på effektivitet eller ekstern fakturering.

ALLE MEDARBEIDERE KAN REGISTRERE

Enhver medarbeider med adgang til portalen via egen eller felles PC, eller f.eks. via intranet kan nå registrere hva deres tid brukes på – spesifikke ordrer, aktiviteter, prosjekter eller klargjøring og service.

Ugeoversigt i ProPortal

Ukeoversikt i ProPortal

Hvor og når foregår projektregistreringen?

Det er fritt valg om man ønsker all arbeidet tid registrert for den enkelte medarbeider, eller kun relevant prosjekttid.

Registreringen gjøres enkelt, intuitivt og raskt i få skjermbilder. Den kan foretas løpende i forhold til de forskjellige oppgaver eller i en operasjon på slutten av dagen, uken eller måneden.

Registrerte data er straks tilgjengelige for planlegning og oppfølgning for ledelsen.

Merverdi

Bedriften oppnår en ubetalelig kjennskap om egen drift samt muligheten for oppfølgning på nåværende og fremtidige arbeidsoppgaver og rutiner.

Samtidig gir ProPortal mulighet for å stille andre funksjoner og informasjon til rådighet for de medarbeiderne som nå registrerer.

Hvis registrering tidligere er foretatt manuelt, oppnås både besparelser på tid til administrasjon og etterbehandling. I tillegg oppnås langt større og raskere oversikt over igangsatt arbeid.

Roller i ProPortal

ProMark Portal støtter forskjellige roller i relasjon til arbeidsfunksjoner: medarbeidere, godkjennere og ledere. Flere relevante roller vil legges til etter hvert, men roller og funksjoner vil alltid utvikles slik at de ikke krever installasjon eller opplæring.

De mer avanserte funksjonene i ProMark vil fortsatt bruke andre tilgangspunkter, som f.eks. Windows-klienten.

Projektregistrering for en dag

Det er fritt valg om man ønsker all arbeidet tid registrert for den enkelte medarbeider, eller kun relevant prosjekttid.