Planlegging

Skap en optimal plan med mindre administrativt arbeid

Det kan være en komplisert og tidskrevende oppgave å sikre at de rette ressursene er tilgjengelige når det er nødvendig. Det er ofte mange elementer å ta hensyn til i planleggingsarbeidet:

 • Medarbeidernes arbeidstid, samt planlagt ferie og fravær
 • Arbeidstidsregler, overenskomster og lokale avtaler
 • Medarbeidernes kvalifikasjoner og kompetanse
 • Bemanningskrav i forhold til oppgavene
 • Medarbeidernes ønsker til endring av arbeidstid og/eller ferie
 • Budsjetterte timer
 • Dynamikk i oppgavene som påvirker bemanningen
 • Uplanlagt fravær som sykdom, møter og lignende

Med ProMarks verktøy til planlegging får virksomheten hjelp til å skape en optimal plan med mindre administrativt arbeid.


TO MODULER TIL PLANLEGGING: PROROSTER OG PROSCHEDULE

ProMark tilbyr to planleggingsmoduler som kan brukes sammen:

ProRoster 

ProRoster er et nettbasert planleggingsverktøy til bemanningsplanlegging basert på turnus/skiftplan og medarbeidernes arbeidstider.

ProSchedule

ProSchedule støtter vaktplanlegging ut ifra behovet for arbeidskraft (og evt. kompetanse), hvoretter vaktene tildeles relevante medarbeidere. ProSchedule gir også medarbeiderne mulighet til selvbetjening


GJØR BUDSJETTER OG FORVENTET BEMANNING TIL EN DEL AV PLANLEGGINGSPROSESSEN

ProForecast - lønbudgetter og bemandingsbehov

ProForecast

Med ProForecast kan dere definere lønnsbudsjetter og bemanningsbehov og visualisere disse for planleggeren – både i ProRoster og ProSchedule

 


SPAR TID OG PENGER OG OPPNÅ ØKT FLEKSIBILITET

Det er mange fordeler ved å digitalisere planleggingen:

 • Sparer administrasjon gjennom effektivisering av rutineoppgaver
 • Sparer lønnskostnader (normaltid i stedet for overtid)
 • Sikrer at arbeidstidsregler overholdes
 • Rask og fleksibel replanlegging ved avvik
 • Lett å ta hensyn til medarbeidernes ønsker om endringer eller ferie
 • Selvbetjening – og dermed desentral planlegging mellom medarbeiderne
 • Alltid oppdaterte vaktplaner
 • Online oversikt for ledere og den enkelte medarbeider