(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Planlegging

Planleggingsoppgaven kan i prinsippet deles opp i to delprosesser:

  • Identifikasjon av hva som ønskes/skal utrettes (oppgaver / behov) og når
  • Allokering av ressurser til utførelse av disse oppgaver.

Resultatet av planleggingen ender med å føre til eksekvering, som dels innebefatter formidling av det planlagte og håndtering av eventuelle avvik deretter.

Disiplinen å finne og matche den rette ressursene (medarbeider) til en gitt oppgave, henger ofte sammen med viten om medarbeiderens kvalifikasjoner, arbeidstid samt øvrige parameter som f.eks. overenskomster og arbeidsregler. Resultatet er en plan for hvilke oppgaver som tenkes utført, inneholdende både tidspunkt og allokerte ressurser.

Gjennomførelsen av en plan vil ofte være forbundet med avvik, enten i form av endrede oppgaver eller endringer i relasjon til tilstedeværelse av de planlagte ressurser og dermed re-planlegging. ProMark inneholder viten om de enkelte ressurs sin tilstedeværelse og kvalifikasjoner samt de regler og overenskomster som skal etterleves.

nivåer i forbindelse med planlegging

I ProMark arbeides med to nivåer i forbindelse med planlegging:

Komme/gå-planlegging Dette nivå av planlegging baserer seg på de i ProMark allerede eksisterende møteplaner i kombinasjon med selve medarbeideren og dens kvalifikasjoner
Økonomisk planlegging Dette nivå av planlegging kan brukes som overbygging. Her vil de økonomiske konsekvenser ved en gitt plan kunne synliggjøres. På basis av budsjetter og oppstilte parameter for ”optimalisering”, vil det kunne genereres forslag til hvordan den optimale allokering av ressurser bør være