Bemanningsplanlegging med ProRoster

Effektiv og oversiktlig bemanningsplanlegging

Det kan være en tidskrevende oppgave å planlegge at riktig bemanning er til stede når det er behov for den.

Med ProRoster kan virksomheten effektivisere bemanningsplanleggingen og samtidig sikre at arbeidstidsreglene overholdes.

TEAMLEDERENS PLANLEGGINGSVERKTØY

ProRoster er et nettbasert planleggingsverktøy. Modulen presenterer bemanningen i en oversiktlig og intuitiv visning basert på medarbeidernes normale arbeidstider/skiftplan. Den enkelte planlegger kan selv velge hvilken relevant informasjon som f.eks. overtid, fridager, planlagt fravær og resterende ferie, som må vises i forbindelse med planleggingen.

Planleggingen skjer ved å tilpasse arbeidstidene – det vil si justere komme/gå-tider – etter be­hov. Dette kan enten gjøres for den enkelte dag og medarbeider eller for flere medarbeidere eller dager på én gang. I tillegg kan planleggeren bytte vakter mellom medarbeiderne.

ProRoster - teamlederens verktøy til bemanningsplanlegging

Det kan også legges flere vakter på samme dag – både for samme funksjon og for forskjellige roller, og dermed kanskje en annen avlønning.

Planleggeren kan velge å se de tidsmessige konsekvensene av planleggingen, innen planen publiseres. Det gjør det mulig for planleggeren å verifisere at tidsforbruket er innenfor rammene og regelverket.

Jobber flere planleggere med de samme medarbeiderne, kan ProRoster sørge for at ingen planer overlapper, og at den enkelte planlegger bare frigir egne endringer.

Alle planer valideres sentralt av ProMark, noe som sikrer at arbeidstidsregler overholdes. Det er også mulig å se historikk i tidligere perioder der de faktiske inn- og utstemplingene vises. Dette gjør at planleggeren kan se avvik i forhold til plan.

Arbeidsplan gir enkel oversikt

 

OPPDATERT OVERSIKT OVER ARBEIDSPLAN

Når planen er klar, er den tilgjengelig for medarbeiderne på portal og mobil. Medarbeiderne har dermed alltid oversikt over egne arbeidsplaner og mulighet til å se sin saldo på ferie- og fleksikonto. Dersom planene endres, kan alle relevante ansatte varsles.

 

MINDRE ADMINISTRATIV TID OG ØKT FLEKSIBILITET

Med ProRoster får bedriften et fleksibelt og brukervennlig planleggingsverktøy som gjør det mulig å legge planleggingen ut til teamleder i hver avdeling/enhet – tett på den enkelte medarbeider.

Det gir bedriften en rekke fordeler:

  • Mindre administrativt tidsforbruk i forbindelse med planleggingen
  • Mulighet for styring av tid i forhold til bedriftens rammer
  • Hjelp til å sikre at arbeidstidsregler overholdes
  • Økt fleksibilitet ved avvik
  • Medarbeiderne har alltid oppdatert oversikt over de gjeldende arbeidstider – også i tilfelle endringer