Optimaliser planleggingen med prognoser og forventet bemanning – ProForecast

Planlegging av de rette medarbeidere for det riktige jobb til rett tid handler alltid om å ta hensyn til en rekke forskjellige elementer for å sikre best bruk av virksomhetens ressurser.

Oversikt over bemanning i forhold til budsjettProForecast gjør oppgaven mindre komplisert og tidkrevende gjennom å visualisere bemanningsbehov og/eller budsjetter i planleggingsvisningen – uansett om dere bruker ProRoster eller ProSchedule til planleggingen.

OVERSIKT OVER PLAN I FORHOLD TIL BEHOV

Med modulen kan dere opprette og redigere prognoser for virksomheten og enkelt visualisere den kostnadsmessige betydningen av en gitt plan – og simulere alternativer – før planen blir offentliggjort. Det gjør det tydelig for planleggeren om planen er i tråd med prognoser og kostnader.

DEFINER KONKRETE BEMANNINGSBEHOV

På samme måten kan dere definere behovet av arbeidskraft time for time i løpet av dagen.

Ved å sammenligne med det antall medarbeidere som er til rådighet, kan dere raskt avgjøre, om virksomheten er over- eller underbemannet og planlegge arbeidsstyrken deretter.

Oppsetting av bemanningsbehov for hver time på de enkelte dagene

GODKJENNING – OGSÅ AV ENDRINGER

Dere kan også definere en godkjenningsprosess for prognosene. Det sikrer, at selv endringer som blir gjort i etterkant må godkjennes av en definert godkjenner. Det kunne f.eks. være en økning av lønnsbudsjettet på visse dager.

BUDSJETTOVERSIKT FOR TOPLEDELSEN

For å støtte bedre oppfølging, kan ledelsen få tilgang til overordnede økonomiske oversikter.

Oversiktene gjør det mulig for ledelsen å ’dykke ned’ i forskjellige grupper og se en grafisk sammenligning av prognoser i forhold til den planlagte bruk av medarbeidere og de faktiske medarbeiderregistreringer.

BEDRE OVERSIKT OG ØKT PLANLEGGINGSEFFEKTIVITET

ProForecast gjør planleggingsoppgaven enklere og mere presis til stor fordel for virksomheten, blant annet ved å:

  • Sikre nok medarbeidere til å ferdiggjøre alle ordrer eller betjene alle kunder
  • Gi oversikt over variable personalkostnader så dere enkelt kan tilpasse dem til kostnadsbudsjettene – og dermed spare penger
  • Gi muligheten til å planlegge i god tid i forhold til sesongmessige svingninger slik at dere kan ta hensyn til avvikling av ferie eller innkalle mer personale etter behov