(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Nettbasert bemanningsplanlegging med ProRoster

Effektiv og oversiktlig bemanningsplanlegging

Å sikre at de rette ressursene er tilgjengelige når det er nødvendig kan være et komplisert og tidskrevende puslespill – spesielt i bedrifter med mange timelønnede med fleksibel arbeidstid og midlertidig ansatte. Det er ofte mange elementer å ta hensyn til i planleggingen:

 • Bemanningskrav i forhold til oppgavene
 • Dynamikk i oppgavene som påvirker bemanningen
 • Overenskomster og avtaler
 • Møtetider og planlagt ferie og fravær
 • Medarbeidernes ønsker
 • Plutselig fravær som sykdom, møter og lignende

Med ProRoster kan bedriften effektivisere bemanningsplanleggingen, få oversikt og mest mulig ut av ressursene.

Rett medarbeider til rett oppgave og til rett tid

ProRoster er et nettbasert planleggingsverktøy som presenterer bemanningen i en lett og intuitiv visning. Den enkelte planlegger kan tilpasse visningen slik at relevant informasjon som overtid, resterende ferie og lignende er synlig i forbindelse med planleggingen.

Planleggingen skjer ved tilpassing av den enkelte medarbeiders arbeidstid etter be­hov. Hvis flere planleggere jobber med de samme medarbeiderne, kan ProRoster også sørge for at ingen planer overlapper. Alle planer valideres sentralt av ProMark, noe som sikrer at arbeidstidsregler overholdes.

Planleggeren kan også velge å se den tidsmessige og økonomiske konsekvensen av planleggingen, innen planen publiseres. Det gir mu­lighet for stram styring i forhold til bedriftens budsjetter.

Bemanningsplanlegging med ProRoster

Selvbetjening for den ansatte

Ved å tilby selvbetjening via vår ProMobile-app får de ansatte lett tilgang til å se egne arbeidsplaner og saldoer på ferie- og fleksikonto. Og hvis planene endres, kan alle relevante ansatte varsles.

Medarbeiderne har også tilgang til å se ledige vakter, de kan overta samt mulighet til å bytte og selge vakter via deres mobiltelefon. Samtidig kan de indikere ønsker for ferie og frihet, som også reflekteres i ProRoster når planene blir lagt. Og lederen kan raskt avgjøre om ønskene kan bli møtt eller må avvises.

Bedre oversikt, mindre overtid og økt fleksibilitet

Med ProRoster får bedriften et fleksibelt og brukervennlig planleggingsverktøy som gjør det mulig å flytte planleggingen helt ud ’på gulvet’ – tett på den enkelte medarbeider.

Det gir bedre oversikt, reduserer overtid og administrativ tid og øker fleksibiliteten for både bedriften og de ansatte.

GEVINSTER FOR BEDRIFTEN

 • Sparer lønnskostnader (normaltid i stedet for overtid)
 • Mulighet til å beregne den økonomiske konsekvensen av en gitt plan (budsjettstyring)
 • Sparer administrasjon (effektivisering av rutineoppgaver)
 • Lett å ta hensyn til medarbeidernes ønsker
 • Rask og fleksibel replanlegging ved avvik
 • Alltid oppdaterte og optimaliserte vaktplaner
 • Online oversikt for ledere

GEVINSTER FOR MEDARBEIDEREN

 • Sikrer at arbeidstidsregler overholdes
 • Mindre overtid, mindre stress og mindre sykefravær
 • Støtter balanse mellom arbeid og fritid (work/life-balance)
 • Lettere å få sine ønsker oppfylt
 • Selvbetjening oppfordrer ansvar
 • Alltid oppdaterte og optimaliserte vaktplaner
 • Online oversikt for den enkelte medarbeider