(Norsk)
.
Kundeinnlogging
Motta vårt nyhetsbrev

Motta siste nytt og viktig informasjon om Workforce Management

Nettbasert bemanningsplanlegging – ProRoster

Enkel, oversiktlig og effektiv nettbasert bemanningsplanlegging

Med ProRoster får planleggeren et nettbasert planleggingsverktøy som på en oversiktlig måte presenterer bemanningen i en lett og intuitiv visning. Den enkelte planlegger kan tilpasse visningen slik at relevant informasjon (som overtid, resterende ferie o.l.) er synlig i forbindelse med planleggingen.

Via de meget fleksible navigasjonsfunksjonene kan planleggeren lett velge den perioden som ønskes vist – med startdato samt 14-dagers eller månedlige visninger – og med et enkelt klikk er det mulig å "hoppe" til neste periode.

ProRoster - enkel nettbasert bemanningsplanleggingPlanleggingen skjer ved tilpassing av arbeidstiden og -stedet til den enkelte medarbeider etter behov.

Arbeidstiden kan endres direkte i "cellen" enkeltvis, eller ved å markere og utføre endringene for flere medarbeidere eller flere dager på én gang.

Med de avanserte filtrerings- og grupperingsmulighetene, kan det med få klikk lages en detaljert oversikt, og man kan lett gå tilbake til den overordnede samlede visningen.

Med et enkelt klikk presenteres planleggeren for den tidsmessig og økonomiske konsekvensen av planleggingen. Det kan dermed verifiseres at både tidsforbruk og økonomi henger sammen med bedriftens forretninger.

Sentralisert og desentralisert planlegging i en og samme løsning

ProRoster er nettbasert og krever dermed ikke en tungvint installasjon. Den er også hurtig å arbeide med i en nettleser.

Brukeradgang og dataene som presenteres der, kan styres på avdelings- og gruppenivå. Alle planer lagres og valideres sentralt av ProMark. På den måten sikres det at arbeidstidsregler overholdes, og man kan følge opp på planleggingen sentralt.

Planleggeren velger når en plan eller endring i planleggingen er klar og skal publiseres – man arbeider i en lokal kopi av planen før den publiseres.

Reduser administrativ tid og oppnå økt fleksibilitet

Med ProRoster kan planleggingen flyttes helt ut "på gulvet". Planlegging tett på den enkelte medarbeider gir mulighet for å redusere det administrative tidsforbruket, akkurat som det gir økt fleksibilitet i forhold til aktuelle forhold i produksjonen.

Den nettbaserte brukerflaten gir raskt og enkelt overblikk med alle nødvendige data samlet i samme skjermbilde – effektivt og oversiktlig.

Den økonomiske konsekvensen av planen er synlig underveis, noe som gir mulighet for stram styring i forhold til budsjetter.

Med ProRoster får bedriften et meget fleksibelt og brukervennlig planleggingsverktøy som muliggjør både desentralisert og sentralisert planlegging, som kan sikre at de rette ressursene er til steder når det er behov for dem.