Vaktplanlegging med ProSchedule

Vaktplanlegging basert på virksomhetens bemanningsbehov

Det kan være en komplisert og tidskrevende oppgave å sikre, at de rette ressursene er til stede i forhold til virksomhetens behov – spesielt i virksomheter med mange timeansatte med fleksible arbeidstider.

Med ProSchedule kan virksomheten effektivisere planleggingen/skjemaleggingen og samtidig holde rede på eventuelle krav til medarbeiderens kompetanse og at tidsforbruket er innenfor rammene. Og med kunstig intelligens (AI) i personalplanleggingen blir det enda enklere å skape den optimale planen.

PLANLEGGERENS VERKTØY

ProSchedule er nettbasert vakt- og ressursplanlegging. Modulen gjør det enkelt å legge en vaktplan basert på aktuell behov for arbeidskraft til bestemte tider, i løpet av dagen eller perioden. Planen kan selvfølgelig tilpasses fortløpende, hvis virksomheten må skalere opp eller ned.

Planen bygges ved å definere blokker med vakter, som skal dekkes inn. Blokkene blir enkelt satt sammen med dra-og-slipp for å bygge hele planen. Når vaktene er fastlagt, bemannes de med de aktuelle medarbeidere – og løsningen holder rede på både arbeidstidsregler og fravær for den enkelte og eventuelle krav til medarbeiderens kompetanse.

ProSchedule - planleggerens verktøy for vaktplanlegging

Det kan legges flere vakter på samme dag – både for samme funksjon og for forskjellige roller. Dette kan kanskje bety en annen avlønning.

Blir ikke vaktene bemannet i forbindelse med planleggingen eller det oppstår ledige vakter på grunn av sykdom eller annet uplanlagt fravær, kan de gjøres tilgjengelig for relevante medarbeidere.

ProSchedule kan brukes til fast ansatte i kombinasjon med timeansatte og vikarer. Modulen er derfor svært godt egnet i bransjer med mange vikarer, deltidsansatte og timeansatte, som ikke jobber i faste skift eller turnus, men tildeles timer etter behov.

AI-optimalisert vaktplanlegging

Ved hjelp av AI kan planleggeren få presentert et utkast til en plan som tar hensyn til prognoser, arbeidstidsregler og medarbeidernes kvalifikasjoner og ønsker.

Det gjør det enda raskere og enklere for planleggeren å skape den beste planen og samtidig bemanne i forhold til behovet. Dette gjelder selvsagt også ved senere justeringer av planer f.eks. ved sykdom eller uventede toppbelastninger.

SELVBETJENING FOR MEDARBEIDEREN

Selvbetjening for medarbeiderenNår planen er klar, legges den ut til de ansatte slik at aktu­elle vakter alltid er tilgjengelig på både mobil og por­tal. Hvis planene endres, kan de relevante medarbeidere bli varslet.

Medarbeiderne har enkel tilgang til å se ledige vakter de kan overta og de kan bytte eller tilgjengeliggjøre deres vakter. De kan også indikere ønsker om ferie og fravær, hvilket blir reflektert i ProSchedule, når planen utarbeides.

MINDRE ADMINISTRASJON OG ØKT FLEKSIBILITET

Med ProSchedule kan skjemaleggingen legges ut til teamleder i hver avdeling eller enhet. Med muligheter for selvbetjening får virksomheten et godt grunnlag for å bygge den optimale vaktplanen.

ProSchedule gir virksomheten følgende fordeler:

  • Mindre administrativt tidsforbruk
  • Mulighet for optimal styring i forhold til virksomhetens spesifikke bemanningsbehov
  • Tar hensyn til arbeidstidsregler, kompetanse og medarbeidernes egne ønsker
  • Fleksibel planlegging i forhold til aktuelle forhold i driften og avvik
  • Med AI kan planleggingen effektiviseres ytterligere og sikre enda bedre bruk av arbeidsstyrken
  • Enkel håndtering av timeansatte og vikarer, som tildeles timer etter behov
  • Medarbeiderne har alltid oversikt over gjeldende arbeidstider og eventuelle endringer – og kan enkelt bytte eller frigjøre vakter
  • Ledere kan enkelt godkjenne relevante vaktbytter og andre aktiviteter medarbeiderne foretar via selvbetjening