Tidsregistrering – registrering av tid og fravær

Spar tid på administrasjon med dataoppsamling av medarbeidernes tid

ProMark er et onlinesystem til tidsregistrering og planlegging av medarbeidernes arbeidstider. Data om arbeidstid, komme/gå og fravær innsamles og gir informasjon i realtid. Med realtidsinformasjon øker ProMark muligheten for effektiv bemanningsplanlegging og gir aktuelle data til lønnsutbetalinger.

  • Sparer administrasjon av f.eks. registrering og godkjennelse
  • Minimer manuell registrering av medarbeidernes komme/gå tid
  • Brukervennlig og intuitive skjermbilder

Øyeblikkelig endring av planer

ProMark gjør det mulig å reagere umiddelbart på fravær i medarbeiderstaben, maskinproblemer, hasteordrer, forsinkelser i råvareleveranser osv. Du kan med kort varsel omprioritere og optimere produksjonen.

Integrasjon med andre virksomhetssystemer

ProMark er et unikt redskap til innsamling, presentasjon og formidling av data. ProMark kan integreres tett med andre administrative systemer, som f.eks. lønnssystemer. Det gir markante besparelser i administrative ressurser og øker hastigheten i arbeidet med lønnsutbetalinger. Les mer om integrasjon.

Planlegging av skift og personalressurser

Med ProMark kan du planlegge og styre personaleressursene i overensstemmelse med produksjonsplanen som f.eks. er generert av virksomhetens ERP-system. Kombinasjonen identifiserer umiddelbart uoverensstemmelser mellom den planlagte og den faktiske personalstyrke, og viser derfor på hvilke områder det kreves justeringer for å unngå overflødig arbeidskraft eller for lav kapasitet.

Tidsregistrering online

Medarbeiderne rapporterer sine egne aktiviteter online i stedet for å fylle ut arbeidsskjemaer på papir. Dermed spares det ressurser når det gjelder rutiner for godkjennelse fra ledere, og lønnadministrators inntasting av data etc. ProMark hjelper medarbeideren med å oppgi korrekte data ved en kombinasjon av enkle instruksjoner online og muligheten for selv å bekrefte fravær i forhold til planlagt arbeidstid.

Kontroll av offentlig regelverk og tariffavtaler

Offentlig regulering av arbeidstidsbestemmelser og spesielt sykefravær skifter ofte. ProMark gjør det mulig for virksomheten å få overblikk over sin personalstyrke og raskt foreta nødvendige justeringer. Deretter kan ProMark hjelpe med å administrere ulike tariffavtaler og overenskomster for forskjellige grupper av ansatte.

Fordeler med ProMark

  • Spar inn administrasjon, registrering og tid til godkjennelse
  • Reduser manuelt arbeide med inntasting av arbeidstider og fravær
  • Brukervennlige og intuitive skjermbilder
  • Optimert anvendelse av medarbeidere og produktivitet
  • Oppfølging på ikke-produktiv arbeidstid
  • Digitale timelister
  • Standardisert integrasjon til ditt HR, lønnssystem eller ERP-system