Fleksitid

Visste du at fleksitid ofte gir gladere og mer produktive ansatte?

  • Ansatte på fleksitid er ikke bare mer fornøyd med jobbene sine, de arbeider også mer intenst
  • Ansatte på fleksitid med mulighet til å arbeide hjemme har større trivsel, mindre stress og større lojalitet enn sine kolleger uten dette alternativet

En britisk studie fra 2010 beviser bl.a. disse fakta.

Med ProMark kan din bedrift eliminere den tidkrevende manuelle håndteringen av fleksitid. Bort med den ansattes "skuffe"-regnskap og registreringer i Excel.

Med ProMark ivaretar dere alle funksjoner knyttet til fleksitid og ansattes komme og gå-registreringer. Fra online registrering gjennom godkjenning til avslutning på lønnsperiode samt dokumentasjon og overføring til lønnssystemet.

ProMark passer for alle typer bedrifter, enten de har enkle eller komplekse krav for møtetidsregistrering. ProMark tilbys eller kan utvides med vår fleksitidsmodul.

Fleksibilitet og enkel konfigurering oppnås ved hjelp av det nyeste innen programvare og teknikker, kombinert med avanserte rapporteringsfasiliteter.

Oversikt over fleksitid

Fleksitidsmodulen beregner og løpende oppdaterer hver ansattes fleksitidbalanse. I fleksitidsmodulen kan man sette maks. og min. grenser på fleksitid, akkurat som man kan bestemme maks. verdi som må overføres til neste lønnsperiode

Mark Information har 30 års erfaring i tidsregistrering, herunder fleksitid. Mark Information har den rette IT-teknologi som kan flettes sammen med deres øvrige IT-løsninger, og dermed forenkle administrasjon og lønnbehandling.