(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Kilometer- og utgiftsregistrering – ProMileage

Rapportering av kjøregodtgjørelse og reiseutgifter og andre reiseregninger i forbindelse med en konkret sak

ProMileage – kilometer- og utgiftsregistrering i ProPortal

Registrering av kilometergodtgjørelse og utgifter til utbetaling av skattefri reiseregninger er støttet i ProPortal og danner grunnlaget for viderefakturering av reiseregninger.

Kilometergodtgjørelse omfatter følgende informasjon:

 • Turens kommersielle formål; f.eks. kunde eller leverandørbesøk
 • Dato for kjøringen
 • Mulighet til å velge ulike faktureringstyper (skatt / avgift)
 • Antall kilometer
 • Målet med kjøreturen

Satsen som brukes automatisk av ProMark er satsen som gjelder for inntil 10 000 km i kalenderåret. Registreringen lagres automatisk til verifisering og kontroll fra arbeidsgiver.

Registreringsvedlegget inkluderer:

 • Dokumentnummer
 • Dato for vedlegget
 • Beskrivelse
 • Konto
 • Beløp

ProMileage er et enkelt og intuitivt verktøy for alle i organisasjonen, og det krever ingen opplæring.

Brukergrensesnittet er i en velkjent portal design og alle funksjoner er enkle å bruke. Bruk av forhåndsdefinerte ruter er en stor hjelp og sikrer korrekt betaling.

Fordeler med ProMileage

Med ProMileage støttes alle utgiftsrefusjoner i én løsning – og er en integrert del av den eksisterende ProMark-systemet.

Dette innebærer:

 • Redusert administrasjon
 • Integrert godkjenning
 • Automatisk overføring til lønn
 • Et enkelt verktøy for de ansatte
 • Lett og oversiktlig dokumentasjon av alle lovpålagte krav

Utbytte

ProMileage forenkler arbeidsflyten og kobles enkelt til ansatte, ledelse og administrasjon.

Dette fører til spart tid, og øker tilliten mot det administrative arbeidet. Dette gir selskapet en forenkling og effektivisering av administrative prosesser, som fører til direkte reduksjon av administrative kostnader.

Brukergrensesnittet i ProMileage er enkel og lett å bruke. I tillegg skaper det åpenhet og oversikt i organisasjonen.

I oppsettet kan du definere hvilke områder av funksjonalitet (km/utgifter) som skal vises, og åpner dermed for et skreddersydd brukergrensesnitt for hver ansatt, avdeling eller bedrift.

Utgiftsregistrering med ProMileage

Utgiftsregistrering med ProMileage

Godkjenning av ProMileage rapportering

Godkjenning av ProMileage rapportering

Utgiftsrapport i ProMileage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsrapport i ProMileage