Kjøring og dietter – ProTravel

Enkel rapportering av kjørte kilometer og dietter i ProPortal eller ProMobile

Med ProTravel kan medarbeiderne enkelt registrere kjøring og dietter i forbindelse med reiser og kjøring for selskapet. Registreringene foretas via ProMark sin webportal eller på smarttelefon og blir deretter del av den normale godkjenningsprosessen. Eventuell kompensasjon overføres til lønnssystemet og om registreringene er relatert til en spesifikk avdeling eller prosjekt, kan de danne grunnlaget for viderefakturering til kunder.

Brukergrensesnittet i ProTravel er enkel, intuitiv og kan skreddersys for hver ansatt, avdeling eller bedrift.

Rapportering av kjøring

Rapportering af kørsel

Rapportering om kjøring i ProTravel omfatter punktene under:

 • Turens kommersielle formål; f.eks. kunde eller leverandørbesøk
 • Dato for kjøringen
 • Adresse fra og til
 • Biltype (privat/firmabil)
 • Bilens registreringsnummer
 • Mulighet til å velge ulike faktureringstyper (skatt/avgift)
 • Tilbakelagt distanse i kilometer

ProMark bruker automatisk den satsen for kjøring som gjelder for inntil 10 000 km i kalenderåret. Forhåndsdefinerte ruter er en stor hjelp og sikrer korrekt betaling.

Registreringene lagres automatisk til verifisering og kontroll fra arbeidsgiver.

 

 

Registrering av dietter

Indberetning af diæter

Når arbeidstaker er på reise, kan arbeidsgiver dekke utgifter etter Skatteetatens satser (kostpenger).

Arbeidstaker registrerer følgende i ProTravel:

 • Datoer for reisen
 • Reisedøgn og evt. løse timer (min. 6 timer)
 • Innland/utland
 • Eventuell betalt kost og losji

 

FORENKLET ARBEIDSFLYT OG KONTROLL OVER DOKUMENTASJONEN

Med ProTravel samles rapportering av kjøring og dietter i en løsning som er en integrert del av den øvrige registrering i ProMark – inkludert godkjenning og automatisk overføring til lønnssystem.

Dette forenkler de interne arbeidsflyten og gir fordeler for både bedriften og medarbeiderne:

 • Sparer tid for både medarbeidere, ledere og lønnsadministrasjon
 • Reduserer administrative kostnader
 • Sikrer overholdelse av lover og dokumentasjonskrav
 • Øker klarheten for de ansatte
 • Styrker medarbeidernes tillit til selskapet