(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Kjøring og dietter – ProTravel

Enkel rapportering av kjørte kilometer og dietter i ProPortal eller ProMobile

Med ProTravel kan medarbeIderne enkelt registrere kjøring og dietter i forbindelse med reiser og kjøring for selskapet. Registreringene foretas via ProMark sin webbportal eller på smarttelefon og blir deretter del av den normale godkjenningsprosessen. Eventuell kompensasjon overføres til lønnssystemet og om registreringene er relatert til en spesifik avdeling eller prosjekt, kan de danne grunnlaget for viderefakturering til kunder.

Brukergrensesnittet i ProTravel er enkel, intuitiv og kan skreddersys for hver ansatt, avdeling eller bedrift.

 

Rapportering af kørselKjøringsrapportering

Kjøringsrapporteringen i ProTravel omfatter den lovbestemte informasjonen:

 • Turens kommersielle formål; f.eks. kunde eller leverandørbesøk
 • Dato for kjøringen
 • Adresse fra og til
 • Biltype (privat/firmabil)
 • Bilens registreringsnummer
 • Mulighet til å velge ulike faktureringstyper (skatt/avgift)
 • Tilbakelagt distanse i kilometer

ProMark bruker automatisk den satsen for kjøring som gjelder for inntil 10 000 km i kalenderåret. og forhåndsdefinerte ruter er en stor hjelp og sikrer korrekt betaling. Registreringene lagres automatisk til verifisering og kontroll fra arbeidsgiver.

 

 

Indberetning af diæterRAPPORTERING AV DIETTER

Når arbeidstakere reiser i yrket, kan arbeidsgiver dekke utgifter etter Skattedirektoratets trekkfrie forskuddssatser, kaldet diettpenger.

Medarbeiderne indberetter følgende i ProTravel:

 • Datoer for reisen
 • Reisedøgn og evt. løse timer (min. 6 timer)
 • Innland/utland
 • Eventuell betalt kost og losji

 

 

FORENKLET ARBEIDSFLYT OG KONTROLL OVER DOKUMENTASJONEN

 

Med ProTravel samles rapportering av kjøring og dietter i en løsning som er en integrert del av den øvrige registrering i ProMark – inkludert godkjenning og automatisk overføring til lønnssystem.

Dette forenkler de interne arbeidsflyten og gir fordeler for både bedriften og medarbeiderne:

 • Sparer tid for både medarbeidere, ledere og lønnsadministrasjon
 • Reduserer administrative kostnader
 • Sikrer overholdelse av lover og dokumentasjonskrav
 • Øker klarheten for de ansatte
 • Styrker medarbeidernes tillit til selskapet