Riktig lønn i tide med digital tidsregistrering

ProTime sikrer korrekt registrering av medarbeidernes fremmøte, fravær, tillegg m.m. og skaper dermed et riktig lønnsgrunnlag

Riktig lønn i tide med ProTimeProTime er et online tidsregistreringssystem som passer til alle typer bedrifter og støtter både funksjonærer og timelønnede – uansett om de har fleksitid, fast eller flytende arbeidstid.

Bedriftens avtaler og overenskomster legges opp i systemet og skreddersys til den enkelte medarbeiderkategori ved hjelp av forskjellige parametere. Etter det er det enkelt for superbrukere å vedlikeholde medarbeidernes stamopplysninger, regler for møteregistrering, godkjenningsprosedyrer, rapportering og lønnsoverføring.

Medarbeideren registrerer f.eks.:            

 • Oppmøte
 • Møtt sent eller igjen (med årsak)
 • Gått
 • Gått tidlig eller sent (med årsak)
 • Fravær (fortid/fremtid) og årsak til fravær som eksternt møte, lege m.v.
 • Valg av tillegg (antalls- eller tidstillegg)
 • Lunsjpause (start/stopp)
 • Endre dagsplan
 • Endre avdeling
 • Endre gruppe

Bedriften velger hvilke registreringer, f.eks. spesifikke årsaker for fravær eller overtid, som må godkjennes.

Registreringene skjer via nettbasert portal, faste terminaler, nettbrett eller smarttelefoner. Og medarbeideren får samtidig tilgang til å se sine arbeidstider og fortløpende saldoer for ferie, fleksitid/avspasering m.m.

Månedsoversikt i webportal - ProTime

ProTime har standardintegrasjon til de mest brukte lønnssystemer. Dermed kan godkjente lønns- og fraværsdata overføres i en automatisert prosess.
 

Godkjenning via mobiltelefonRiktig lønn i tide med mindre administrasjon

Med ProTime kan bedriften automatisere en rekke prosesser og dermed eliminere manuelle arbeidsprosesser for både medarbeidere, ledere og lønnsadministrasjon. Det forårsaker: 

 • Spart tid og reduksjon av administrative kostnader med opptil 3%
 • Overholdelse av gjeldende arbeidsmarkedsregler, avtaler og intern personalpolitikk
 • Lavere risiko for feil og forsinkelser i lønnsberegningen
 • Mulighet for å redusere fravær med helt opptil 25% gjennom målrettede prosesser på grunnlag av innsikt i fravær
 • Økt tillit mellom selskapet og dets medarbeidere

ProTime kan – avhengig av den spesifikke bedriftssituasjonen – ofte tjene seg selv inn i løpet av 1-2 år.

Vil du vite hva det er verdt å få kontroll på tid, lønn og fravær i bedriften din? Og hvor raskt investeringen din er tilbakebetalt? Ta testen og få svar øyeblikkelig >>