Varslinger

ProNotify er modulen som automatisk varsler relevante personer om manglende registreringer og godkjenninger. Det forenkler administrasjonen og gir et forbedret lønnsgrunnlag i tide.

Det kan være en tidskrevende oppgave for lønnsadministrasjonen å sikre, at alle registreringer og nødvendige godkjenninger er på plass i tide.

Med ProNotify kan I automatisk varsle medarbeidere og ledere i tilfeller med avvik eller spesifikke hendelser registrert i ProMark. Varslingene kan også sendes ut på et fastlagt tidspunkt definert i forhold til lønns- eller ferieperioder.

Varslinger sikrer handling i tide

Hendelser i ProMark som kan utløse varslinger er blant annet:

 • Manglende registreringer (kommet, gått, fravær, årsaker samt prosjektregistreringer)
 • Manglende kvittering for lønnsperiode (for funksjonærer som kun registrerer fravær)
 • Manglende godkjenning av registreringer og ferieforespørsler
 • Godkjent ferie
 • Saldo som nærmer seg øvre grense, f.eks. overtid
 • Bursdager og jubileer
 • Alarm på dører med adgangskontroll
 • Ferdig batchjobber kjørt på serveren
 • Feil og avvisninger ved utveksling av data til/fra andre systemer (HR/lønn/ERP)

Varslingene kan sendes som e-post, SMS eller melding i ProPortal eller ProMobile, slik at de når mottakeren på den mest hensiktsmessige måten.

Varslingene kan være:

 • Generelle påminnelser til alle medarbeidere om f.eks. å rapportere inn kilometerregnskap
 • Individuelle varslinger til relevante medarbeidere, godkjennere eller ledere med variabelt innhold ut fra de hendelser, som utløser varslinger
 • Personlige meldinger i fri tekst til en eller flere ansatte
ProNotify - oversikt over flyter

Mindre administrasjon og riktig lønn til tiden

Med ProNotify sparer lønnsadministrasjonen både tid og trøbbel med å søke fram hva som mangler av registreringer og godkjenninger og deretter sende ut påminnelser – kanskje gjentatte ganger. Det hele skjer automatisk på fastsatte tidspunkter, helt uten manuell innsats.

ProNotify forenkler proaktivt at registreringer og godkjenninger skjer innen lønnsperiodens avslutning, og dermed at lønnsgrunnlaget blir ferdig i tide. Det reduserer tidspresset i lønnsbehandlingen og sikrer at de ansatte får riktig og rettidig lønn, noe som øker medarbeidertilfredsheten.

ProNotify bidrar ikke bare til å øke effektiviteten i lønnsadministrasjonen. De automatiserte varslinger sikrer også at lederne ikke trenger å bruke unødvendig tid på å lete etter avvik, men kan fokusere på selskapets kjerneområder.