Analyse

Aktuell oversikt og faktabaserte beslutninger

Trenger dere et oppdatert bilde av virkeligheten i virksomheten? Bruker dere unødvendig tid på å diskutere datagrunnlaget i stedet for å ta de riktige beslutninger? Med ProMarks moduler til rapportering og analyse av data får dere løpende oppdatert informasjon som enkelt kan deles på tvers av virksomheten. Det forbedrer muligheten for å treffe faktabaserte – og dermed mer kvalifiserte – beslutninger.

Vi tilbyr disse moduler:

  • ProReport: Mer enn 50 standardrapporter på forskjellige nøkkeldata i ProMark
  • ProBI: Business Intelligence-løsningen som gjør det mulig å analysere årsakssammenhenger