Business Intelligence – ProBI

Dra nytte av selskapets data for å ta bedre beslutninger

ProBI er Business Intelligence-løsningen, som gjør det mulig å analysere årsakssammenhenger basert på de dataene som finnes i ProMark.

Med ProBI kan data fra fraværsregistreringer, prosjektregistreringer, overtidsberegning med mer leveres over i et datavarehus. Dette gjør at virksomheten kan analysere og behandle dem i Excel eller et annet verktøy. Virksomheten kan se dataene i et fugleperspektiv, eller fordype seg i detaljene, alt etter behov.

Dessuten kan ProBI levere datakuber som kan kombineres med virksomhetens øvrige data og analyseres i virksomhetens eget Business Intelligence-miljø. Det gir mulighet til å kombinere ProMark-data med virksomhetens øvrige data og analysere dypere på tvers av systemer.

ProBI - dra nytte av selskapets data for å ta bedre beslutninger

Mange data, hurtig!

Med ProBI får virksomheten raskt bedre oversikt over de mange, verdifulle data som finnes i ProMark og kan f.eks. analysere:

  • Årsaker til fravær, fordeling på medarbeidertyper, land, divisjoner og avdelinger samt i hvilke perioder fraværet har vært spesielt uttalt høyt
  • Overtid og utgifter på tvers av organisasjonen
  • Effektiviteten av ordrer og operasjoner, samt på ansatte og arbeidsflyt
  • Oppfølging av prosjekter med dimensjoner og organisatorisk hierarki

Endelig kan ProBI også brukes til å gi et bedre overblikk over opprydding i ulike profiler i ProMark.

Oversikt, innsikt og bedre beslutninger

Med ProBI får virksomheten visuell oversikt over store datamengder og kan til enhver tid selv analysere dataene sine nærmere. Data og rapporter kan kompileres etter behov for å få et detaljert innblikk i virksomheten.

I forbindelse med analyser av for eksempel fravær, kan selskapet snart danne en oversikt over omfanget av utfordringene, og hvor det kan være nødvendig å agere.

ProBI sikrer kort sagt at data blir tilgjengelige i forhold til behov og situasjon – og kan benyttes aktivt som faktabasert beslutningsgrunnlag.