Rapportering med ProReport

Faktabaserte og effektive beslutninger

Trenger dere et oppdatert bilde av virkeligheten i bedriften din? Og bruker dere unødvendig tid på å diskutere datagrunnlaget i stedet for å ta de riktige beslutninger?

Med ProReport kan man trekke ut nøkkeldata som er samlet opp i ProMark og levere disse i form av en rekke standardrapporter. Rapporteringen relaterer seg til samtlige registreringstyper, f.eks. komme/gå, fravær, prosjekt/aktivitet og produksjonsdata.

De 40 standardrapportene i ProReport dekker de fleste bedrifters behov. Samtidig er det mulig å skreddersy egne rapporter tilpasset virksomhetens spesifikke behov.

Enkel deling av kunnskap og fakta

Med ProReport kan man dele kunnskap på tvers av avdelinger og divisjoner gjennom å utsende rapporter til planlagte tider.

Den automatiske distribusjonen av rapporter gir løpende konkret informasjon til de relevante mottakere. På den måten får bedriften et oppdatert bilde av virkeligheten og kan unngå å basere seg på statistikk fra forrige kvartal.

Individuell tilgang til rapportering

Via vår webportal kan ledere og brukere enkelt og raskt få de rapportene de trenger i den daglige driften av selskapet – enten her og nå eller på et bestemt tidspunkt. 

Rapportene er som standard private, men kan deles generelt eller med bestemte brukere. I tillegg er det mulig å begrense tilgangen for de enkelte brukerne, slik at de bare ser de rapportene som er relevante for dem.

Ved hjelp av tilgjengelighet, presentasjon og effektiv distribusjon av de dataene som allerede ligger i ProMark, kan bedriften lette kunnskapsdelingen, spare tid og sikre, at alle de rette personer har den samme oppdaterte informasjon. Det gjør det mulig å treffe faktabaserte og dermed mer kvalifiserte beslutninger i virksomheten.

ProReport rapport: Employee All Day absence ProReport rapport: All day absence