ProMark integrasjonsmuligheter

Et system kan ikke gjøre alt!

Ofte vil en løsning som kun baserer seg på ett system tvinge virksomheten til å gå på akkord med et eller flere forretningskritiske mål. En løsning, som består av dedikerte og godt integrerte systemer, gir betydelig mer fleksibilitet og effektiv støtte av virksomhetens forretningsprosesser.

ProMark er et enestående verktøy for å fange, presentere og distribuere lønns-, produksjons- og prosjektrelaterte data. Ved å integrere med andre systemer som HR, lønn og ERP kan ProMark berike disse systemene med verdifulle og aktuelle data vedrørende:

 • Fremmøte
 • Fravær
 • Planlegging
 • Oppgaver/produksjon
 • Lager og
 • Kostnader

– på alle nivåer.

ØKT EFFEKTIVITET GJENNOM INTEGRASJON

Gjennom å koble deres IT-systemer sammen, slik at data enkelt kan strømme på tvers av plattformer, kan dere skape en mer sammenhengende infrastruktur. Det har stor verdi for de fleste virksomheter:

 • Data i sanntid – hvor de skal brukes når de skal brukes
 • Oversikt og et faktabasert beslutningsgrunnlag
 • Raskere informasjon og dermed mulighet til å reagere hurtigere på endringer
 • Færre manuelle administrative rutiner
 • Færre feil ved overføring av data
 • Økt effektivitet

Vi har mer enn 400 kunder, og hos alle disse er ProMark integrert mod lønnssystemet – og oftest også andre forretningssystemer. Det gir et langt større utbytte av disse systemene.

ProMark tilbyr en rekke forskjellige integrasjonsmuligheter, fra de veldig enkle til de mest moderne og avanserte. Les mer om mulighetene her: 
 

Simpel integrasjon med ProHostModerne integrasjon med ProHost APISkreddersy ProMark med ProHost CALSky-integrasjon med ProHost Certified
 

Integrasjon til MicrosoftIntegrasjon til SAP