Microsoft-integrasjon

Øk verdien på Microsoft-løsningen din

Mark Information er Microsoft Gold Partner

ProMark inneholder avansert Workforce Management funksjonali­tet som supplerer virksomhetens Microsoft-suite. Som Microsoft Gold Partner tilbyr vi dokumentert integrasjon med følgende Microsoft-løsninger:

 • Dynamics 365 Business Central
 • Dynamics 365 Finance
 • Dynamics 365 Supply Chain Management
 • Dynamics AX
 • Dynamics NAV
 • Office 365

ProMark kan derfor inkluderes som en del av arbeidsflyten.

Via standard integration kan ProMark levere oppdaterte tids- og fraværsregistreringer, lønnsdata, prosjekt- og serviceordreregistreringer, jobb- og produksjonsregistreringer, bemanning samt informasjon om materialforbruk og kasserte enheter.

ProMark kan også leveres som public cloud-løsning på MS Azure-plattformen. Dette betyr at virksomheten forblir sikkerhetskompatibel og kan skalere sine IT-løsninger, da ProMark her følger Microsofts løpende oppgraderinger og automatiseringer.

MER VERDI AV MICROSOFT DYNAMICS 365 OG ØKT EFFEKTIVITET

Integrasjon mellom ProMark og Microsoft Dynamics 365 har mange fordeler for virksomheten:

 • Varslinger, godkjenninger og valideringer sikrer korrekt lønn i tide med full transparens for medarbeidere og ledere
 • Kombinert tids- og jobbregistrering med håndtering av unntak og avvik via kundespesifikt oppsett for fullstendig oversikt over effektiviteten
 • Støtter prosjekt- og aktivitetsregistrering, som gjør det mulig å følge opp på tidsforbruk og gir et korrekt grunnlag for fakturering av kunder
 • Bemanningsplanlegging og replanlegging for optimalisert utnyttelse av bedriftens ressurser
 • Flere registreringsmetoder: Mobilapp, webportal, terminaler og nettbrett, også med offline funksjonalitet
 • Lave totalkostnader (TCO) og høyt avkastning av investeringen (ROI) på ProMark-implementering av overenskomster og lokale avtaler, inkludert garantert overholdelse av gjeldende regler

ProMark en dermed en fremtidssikker løsning for virksomheter som har valgt en Microsoft-strategi.