SAP-integrasjon

Utvid din SAP-installasjon helt ut til medarbeiderne

ProMark inneholder avansert Workforce Management-funksjonali­tet som supplerer virksomhetens SAP-suite.

ProMark opererer på et mer detaljert nivå enn SAP og bruker en regelmotor som guider medarbeiderne når de registrerer. Dette sikrer at data er valide og riktige. Dessuten kan ProMark kombinere tidsregistrering med oppgaveregistrering. Via standardintegrasjoner blir disse data tilgjengelig når det trengs.

ProMark har sertifisert integrasjon med SAP HCM, SAP SuccessFactors og SAP ERP. Dermed får virksomheten en fullstendig integrert og optimal forretningsløsning.

Sertifisert integration til Cloud Solution/SuccessFactors


SAP Certified Integration with SAP S/4HANA®SAP Certified Integration with SAP Applications
 

RIKTIG LØNNS- OG FRAVÆRSDATA

Med ProMark kan virksomheter registrere validerte tids- og fremmøtedata med kundetilpasset oppsett i forhold til regelverk, overenskomster og lokale arbeidstidsavtaler, inkludert håndtering av avvik. Dette danner det komplette lønnsgrunnlaget for alle kategorier medarbeidere. Dermed komplementerer ProMark SAP HCM og SAP SuccessFactors ved å samle inn og distribuere riktige lønns- og fraværsrelaterte data – i sanntid.

Fra SAP HCM kan ProMark motta blant annet medarbeider grunndata, kontobalanser og informasjon om kostnadssenter fra SAP HCM og sende tids- og fraværsregistreringer tilbake – uten behov av kundespesifikk tilpasning.

I SAP SuccessFactors kan paneler/tiles inneholde data fra ProMark og SAP samtidig. Medarbeiderne kan få tilgang til mere avansert funksjonalitet, som f.eks. møteoversikt, kontobalanser, fraværskalender, prosjektdata, godkjenninger osv.

Dette reduserer manuelle rutiner i lønnsberegningen og feil i forbindelse med overføring av data, øker effektiviteten og sikrer compliance med lovgivning og lokale avtaler.
 

UTVID DIN SAP-INSTALLASJON TIL PRODUKSJONSGULVET

Hvor SAP planlegger tilgjengeligheten av ressurser og distribuerer produksjonsplaner basert på forespørsel eller ordrer på et overordnet nivå, sporer ProMark resultat og fremdrift i sanntid på et mer detaljert nivå.

Med ProMark kan virksomheter registrere data som f.eks. jobbtid, antall, kasserte enheter og status på jobb. Via integrasjonen kan ProMark skille hvilken SAP-modul ordren kommer fra basert på SAPs ordretyper og returnere dataene for ordren til riktig modul i SAP.

Det gir virksomheten en mye bedre oversikt som sikrer et faktabasert grunnlag for de daglige beslutningene.
 

ØKT VERDI AV DINE SAP-LØSNINGER OG HØYERE EFFEKTIVITET

Integrasjonen mellom ProMark og SAP-løsninger har mange fordeler for virksomheten:

  • Kombinert tids- og jobbregistrering med håndtering av endringer og avvik
  • Varslinger, godkjenninger og valideringer i forhold til virksomhetens regler sikrer riktig lønn til rett tid med fullstendig oversikt for medarbeidere og ledere
  • Bemanningsplanlegging og replanlegging på et detaljert nivå, inkludert team planleggingsflyt for optimalisert utnyttelse av bedriftens ressurser
  • Flere standard brukerflater for medarbeidere og ledere: Mobilapp, webportal, terminaler og nettbrett, også med offline funksjonalitet
  • Lave totalkostnader (TCO) og høy avkastning på investeringen (ROI) sammenlignet med SAP SuccessFactors implementering av overenskomster og lokalavtaler, inkludert garantert compliance med gjeldende regler

ProMark er derfor en fremtidssikker løsning for virksomheter som har valgt en SAP-strategi.